Bundesliga 2022/23: Schalke vs Dortmund - data viz, stats and insights